Torpedbåt typ Norrköping omfattade tolv fartyg vilka färdigställdes vid Karlskronavarvet AB 1973-76. Tidigare torpedbåtar hade namn efter stjärnor. Norrköping-seriens fartyg fick stadsnamn. Därmed bröts en mångårig tradition i svenska flottan att, efter tysk förebild, döpa fartyg efter stjärnor och stjärnbilder.

1976 föreslogs att Norrköping-klassen skulle modifieras till robotbåtar och inriktningen var att den amerikanska roboten Harpoon skulle köpas in för ändamålet.

1979 beslöt dock riksdagen att en svenskutvecklad robot skulle utvecklas och anskaffas i stället för Harpoon. Resultatet av detta blev att fartygen utrustades med den helt svensktillverkade Robot 15.

1981 påbörjades modifieringen som innebar robotbestyckning och förbättrade radar-, stridslednings- och eldledningssystem. Typnamnet ändrades härmed till "Robotbåt typ Norrköping" (R-131).

1995 påbörjades ytterligare en modernisering och sexårsöversyn för HMS Ystad (R-142), som var den första av planerade sex stycken som skulle behållas, övriga sex utrangerades. Typnamnet ändrades i samband med detta till "Robotbåt typ Ystad". Fartygen färdigställs under årsskiftet 2000/2001. Moderniseringen innebar främst skeppstekniska åtgärder men även en komplett ombyggnad av stridsledningscentralen där de flesta av systemen byttes ut.

2001 utrangerades ytterligare två fartyg ur serien varefter fyra fartyg återstod

2005 utrangerades de fyra kvarvarande robotbåtarna, de sista i drift var HMS Ystad (R 142) samt HMS Norrköping (R 131), och blev liggande vid Örlogsbasen i Karlskrona.