m/1816 Skånska Husarregementet
m/1825 Kronprinsens Husarer
m/1825 Kronprinsens Husarer
m/1825 Kronprinsens Husarer
m/1835 Husarmanskap
m/1835 Husarmanskap
m/1849 Smålands Husarer
m/1849 Smålands Husarer
1800-talets mitt för officer vid Livregementet och Kronprinsens husarer
m1854 för officer vid skånska husarerna