Svenska Vita Sedlar
Svenska Privatbankssedlar
 
Svenska Riksbankssedlar
 
 
 
 

Kvalitet skala

10 Ocirkulerad sedel
8 Ytterst fint exemplar
6 Vacker sedel, cirkulerad men oskadd
4 Fullgott exemplar
2 Ej fullgott exemplar. Visar alla bokstäver siffror och övriga detaljer, veck och ojämna kanter
1 Dåligt exemplar
 
 
 
 

Raritetsbeteckningar

(off.s) Endast i offentliga samlingar
(off.s+) Offentliga sammlingar plus några exemplar i privat
XR Mycket rar, Extremly rare (mindre än 5 ex i privat)
R Rar, Rare
S Sällsynt, Scarce
F Förekommer ofta, Frequent
V Vanligt, Very common
 
 
 
 

Övriga beteckningar

årtal * sk stjärnmärkt sedel, Detta är sedlar som är tryckta separat i egen nummerföljd för att ersätta sedlar som vid tryckning blivit defekta, den defekta tas ur bruk och ersätts med den stjärnmärkta. Detta förekommer från 1956 och framåt
   
 
 

Omvandlingstabell

1530-->

1 daler
3 mark
1 mark
8 öre
1 örtug
1/2 öre
1 fyrkar
1/4 öre

1665-->

1 dukat
100 öre
 
1 riksdaler
52 öre
1 carolin
2 mark i silver
16öre

1776-->

1 riksdaler
48 skilling
1 skilling
12 rundstycken

1789-->

1 riksdaler banco
1 1/2 riksdaler riksgälds
1 riksdaler specie
128 skillingar banco
2 2/3 riksdaler banco
1 dukat ~
5 riksdaler specie och 32 skilling banco

1855-->

i riksdaler riksgäld
1 riksdaler riksmynt
100 öre
1 dukat
8 riksdaler riksmynt och 25 öre
1 carolin
7 riksdaler riksmynt och 10 öre
10 francs

1873-->

1 krona
100 öre