Privatbanksedlar

 

Bohus Läns Enskilda Bank Helsingslands Enskilda Bank Uplands Enskilda Bank
Borås Enskilda Bank Hernösands Enskilda Bank Skaraborgs Läns Enskilda Bank Wadstena Enskilda Bank
  Christianstads Enskilda Bank Kalmar Enskilda Bank Skånes Enskilda Bank Enskilda Banken i Wenersborg  
  Chrisinehamns Enskilda Bank Malmö Enskilda Bank Smålands Enskilda Bank Wermlands Provincial-/Enskilda Bank  
  Gefleborgs Enskilda Bank Mälare-Provinsernas Enskilda Bank Stockholms Enskilda Bank Westerbottens Enskilda Bank  
  Gotlands Enskilda Bank Norrbottens Enskilda Bank Stora Kopparbergs Läns och Bergslagens Enskilda Bank Privat Banken i Örebro / Örebro Enskilda Bank  
  Göteborgs Enskilda/Privat Bank Enskilda Industribanken i Norrköping Öst-Göta Bank / Östergötlands Enskilda Bank  
  Hallands Enskilda Bank Norrköpinges Enskilda Bank Södermanlands Enskilda Bank    
 

 

Bohus Läns Enskilda Bank

6
2
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
         
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 000
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 500
750
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
 
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Borås Enskilda Bank

6
2
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 500
1 300
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 700
1 200
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
3 300
1 000
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 500
1 000
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 500
1 000
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Christianstads Enskilda Bank

6
2
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
900
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
900
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 400
900
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 300
850
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
5 Kronor
2 000
650
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
750
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 950
600
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 600
500
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
500 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
500 Kronor
XR
XR

Chrisinehamns Enskilda Bank

6
2
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
900
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1876
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Kronor
2 500
850
1876
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Kronor
2 700
900
1856
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1856
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1884
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 000
800

Gefleborgs Enskilda Bank

6
2
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 600
1 000
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 700
1 000
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1866
P.A. Nymans Sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1875
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Kronor
1 850
700
1875
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
750
1875
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1875
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 900
700
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Gotlands Enskilda Bank

6
2
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
5 000
1 500
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
5 500
2 000
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1869
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
5 000
1 600
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
4 700
1 500
1893
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
3 500
1 300
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
Om makulerad ej XR

Göteborgs Enskilda/Privat Bank

6
2
1848
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 000
1 200
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
3 1/3 Riksdaler Banco
3 000
1 200
1848
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
5 000
1 550
1848
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 600
1 450
1848
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Banco
4 600
1 450
1848
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1848
C.A. Broling
100 Riksdaler Banco
XR
XR
1858
Bradbury, Wilkingsson & Co
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 100
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1873
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1858
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 500
1 300
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 300
1 200
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 500
10 50
1873
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 800
1 100
1858
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1873
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1858
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1858
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1873
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1858
Bradbury, Wilkingsson & Co
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 300
800
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 200
750
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 100
700
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 800
600
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1882
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1882
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1878
Bradbury, Wilkingsson & Co
500 Kronor
XR
XR
Om makulerad ej XR

Hallands Enskilda Bank

6
2
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 700
1 000
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 600
900
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 400
850
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 600
850
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 500
800
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
650
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Helsingslands Enskilda Bank

6
2
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
3 000
1 000
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 000
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 000
750
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Hernösands Enskilda Bank

6
2
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 400
800
 
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 000
1880
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 200
750
1880
Bradbury, Wilkingsson & Co (utan namnet tryckt)
10 Kronor
2 000
700
1892
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 700
500
1870
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1880
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1880
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Kalmar Enskilda Bank

6
2
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
3 000
1 000
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2800
950
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 500
750
1898
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 600
800
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1887
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1897
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Malmö Enskilda Bank

6
2
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR

Mälare-Provinsernas Enskilda Bank

6
2
1847
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
2 200
750
1847
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
2 500
750
1847
C.A. Broling
33 1/3 Riksdaler Banco
XR
XR
1847
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 000
650
1863
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
1 900
750
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
1 900
750
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 500
750
1863
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 000
750
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 200
800
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
1 800
650
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
650
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 600
550
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Norrbottens Enskilda Bank

6
2
1893
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
4 300
1 250
1893
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1893
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Enskilda Industribanken i Norrköping

6
2
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR

Norrköpinges Enskilda Bank

6
2
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 300
1 100
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 800
850
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
750
         
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 300
1 100
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
3 000
1 000
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 500
750
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 000
1887
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
750
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
 
1877
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Kronor
XR
XR
         

Oscarshamns Enskilda Bank

6
2
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
3 500
1 250
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 050
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
 
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Skaraborgs Läns Enskilda Bank

6
2
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
850
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 500
850
 
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 250
850
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 000
700
 
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
 
1879
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Skånes Enskilda Bank

6
2
183-*
J.O. Österberg
2 Riksdaler Banco
3 200
1 100
1841
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 500
1 100
183-*
J.O. Österberg
3 Riksdaler Banco
3 500
1 300
1841
J.O. Österberg
3 Riksdaler Banco
3 200
1 100
1847
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 200
1 050
183-*
J.O. Österberg
5 Riksdaler Banco
3 500
1 300
1841
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
3 500
1 300
1847
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
1 050
 
183-*
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 500
1 300
1847
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 200
1 000
 
1841
C.A. Broling
25 Riksdaler Banco
XR
XR
1847
C.A. Broling
25 Riksdaler Banco
XR
XR
1847
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1847
C.A. Broling
100 Riksdaler Banco
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
800
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 400
700
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 750
900
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 500
800
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 250
700
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 250
750
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 250
700
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 000
600
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
1000 Kronor
XR
XR
* sista årssiffran skrevs för hand

Smålands Enskilda Bank

6
2
1837
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 300
1 500
1842
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 700
1 250
1847
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 700
1 250
1847
C.A. Broling
2 2/3 Riksdaler Banco
4 300
1 500
1837
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 200
1 200
1837
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
4 000
1 400
1847
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 700
1 050
1848
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 200
1 050
1848
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
XR
XR
 
1837
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
5 800
1 500
1847
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 200
1 000
 
1848
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 000
750
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 000
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 750
850
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 750
850
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
         
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 000
750
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 500
800
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
700
         
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
         
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Stockholms Enskilda Bank

6
2
1857
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
4 000
1 250
1860
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 100
1856
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
5 000
1 400
1860
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 250
1 250
1856
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1872
National Bank Note
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri (antikva stil)
5 Kronor
2 800
1 000
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri (kursiv stil)
5 Kronor
3 000
1 000
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 000
1 000
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 750
800
1865
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1876
National Bank Note
100 Kronor
XR
XR
1876
Bradbury, Wilkingsson & Co
1000 Kronor
XR
XR

Stora Kopparbergs Läns och Bergslagens Enskilda Bank

6
2
1836
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 200
1 500
1837
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 200
1 400
1838
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 000
1 300
1839
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 200
1 300
1841
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
4 000
1 300
1845
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 900
1 250
1836
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
4 200
1 500
1837
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
4 200
1 400
1838
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
4 200
1 300
1839
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 900
1 250
1841
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 900
1 250
1845
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 900
1 250
1848
C.A. Broling
4 Riksdaler Banco
4 000
1 500
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
4 Riksdaler Banco
2 900
950
1836
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
5 500
1 500
1837
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 500
1 400
1838
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1839
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1841
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 200
1 250
1842
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 200
1 250
1845
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 200
1 250
1847
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 200
1 250
1848
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 200
1 250
1856
Jacob Bagges sedeltryckeri
6 2/3 Riksdaler Banco
2 900
950
 
1836
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
5 500
1 500
1837
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 400
1838
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1839
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1841
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1842
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1845
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 300
1847
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 000
1 250
1848
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 900
1 200
 
1848
C.A. Broling
33 1/3Riksdaler Banco
XR
XR
1848
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1858
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 000
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 000
1858
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
4 000
1 450
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 500
1 250
1858
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1858
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1868
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 400
850
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 900
850
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 200
750
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1878
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1894
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Sundsvalls Enskilda Bank

6
2
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 600
1 250
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 800
1 250
1877
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 500
1 150
1882
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 300
1 000
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 300
1 000
1898
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 600
850
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1875
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Kronor
3 200
1 000
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 800
900
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 700
850
1890
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 700
850
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 600
850
1898
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 600
850
1900
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
750
1901
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
750
1902
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
750
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1897
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
 
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR
1898
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Södermanlands Enskilda Bank

6
2
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 600
1 250
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 800
1 250
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1877
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Kronor
3 200
1 000
1877
P.A. Nymans Sedeltryckeri
10 Kronor
3 500
1 150
1882
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 300
1 000
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
3 300
1 000
1898
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 600
850
1877
P.A. Nymans Sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1877
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1898
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Uplands Enskilda Bank

6
2
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 800
850
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 000
100
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
1 400
750
1874
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 400
850
1874
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
850
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 400
850
1874
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1874
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Wadstena Enskilda Bank

6
2
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 000
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 800
850
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 000
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 800
850
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 200
700
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 400
700
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1875
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Enskilda Banken i Wenersborg

6
2
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
3 000
1 000
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
3 200
1 100
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1865
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1874
P.A. Nymans Sedeltryckeri
5 Kronor
2 300
750
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 600
850
1874
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1874
P.A. Nymans Sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1879
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Wermlands Provincial-/Enskilda Bank

6
2
18--*
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 200
1 200
184-*
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 000
1 000
18--*
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 200
1 200
 
184-*
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 000
1 000
1848
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
2 500
800
1851
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
2 400
800
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
3 1/3 Riksdaler Banco
2 400
800
1853
Jacob Bagges sedeltryckeri
3 1/3 Riksdaler Banco
2 400
800
1855
Jacob Bagges sedeltryckeri
3 1/3 Riksdaler Banco
2 400
800
 
1848
C.A. Broling
5 Riksdaler Banco
2 500
800
1851
C.A. Broling
5 Riksdaler Banco
2 400
800
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Banco
2 400
800
1853
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Banco
2 400
800
1855
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Banco
2 400
800
184-*
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
4 500
1 500
1848
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
3 500
1 200
1851
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
1 000
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
1 000
1853
Jacob Bagges sedeltryckeri
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
1 000
1855
Jacob Bagges sedeltryckeri
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
1 000
 
18--*
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 500
184-*
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 500
1 500
1848
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 500
1 200
1849
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 500
1 200
1851
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 000
1 000
1852
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Banco
3 000
1 000
1853
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Banco
3 000
1 000
1855
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Banco
3 000
1 000
184-*
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 300
700
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 200
650
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 200
700
1891
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
1 800
600
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1875
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
* sista årssiffrorna skrevs för hand

Westerbottens Enskilda Bank

6
2
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 000
700
 
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 700
850
1866
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 200
750
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 400
800
1881
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
2 000
600
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1883
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1883
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR

Privat Banken i Örebro / Örebro Enskilda Bank

6
2
1837
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
3 400
1 250
1837
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 500
1 250
 
1847
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 000
1 000
1847
C.A. Broling (enskilda banken)
3 1/3 Riksdaler Banco
2 600
900
1847
C.A. Broling (enskilda banken)
6 2/3 Riksdaler Banco
3 200
750
 
1837
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 000
1 250
1847
C.A. Broling (enskilda banken)
10 Riksdaler Banco
4 000
1 400
1840
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1847
C.A. Broling (enskilda banken)
50 Riksdaler Banco
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (mörk grön)
5 Riksdaler Riksmynt
2 250
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (ljus grön)
5 Riksdaler Riksmynt
2 250
750
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (mörk grön)
10 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (ljus grön)
10 Riksdaler Riksmynt
2 200
750
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 400
700
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (mörk grön)
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (ljus grön)
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (mörk grön)
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri (mörk grön)
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
500 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 000
700
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 400
700
1882
Waterlow & sons
10 Kronor
2 200
750
1891
Waterlow & sons
10 Kronor
2 500
850
1893
Waterlow & sons
10 Kronor
2 200
750
1896
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 000
600
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1876
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR

Öst-Göta Bank / Östergötlands Enskilda Bank

6
2
183-*
C.A. Broling
2 Riksdaler Banco
2 500
900
183-*
C.A. Broling
3 Riksdaler Banco
3 000
1 000
 
183-*
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
3 250
1 250
1847
C.A. Broling
3 1/3 Riksdaler Banco
2 200
750
1847
C.A. Broling
6 2/3 Riksdaler Banco
3 000
1 000
 
183-*
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
4 000
1 400
1847
C.A. Broling
10 Riksdaler Banco
3 000
1 000
18--*
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
184-*
C.A. Broling
50 Riksdaler Banco
XR
XR
184-*
C.A. Broling
66 1/3 Riksdaler Banco
XR
XR
18--*
C.A. Broling
100 Riksdaler Banco
XR
XR
184*-
C.A. Broling
100 Riksdaler Banco
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 500
850
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Riksdaler Riksmynt
2 000
750
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 500
900
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Riksdaler Riksmynt
2 250
750
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
 
1857
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1867
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Riksdaler Riksmynt
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
5 Kronor
2 000
750
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
2 00
700
1888
Jacob Bagges sedeltryckeri
10 Kronor
1 800
600
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
10 Kronor
1 500
500
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
50 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
50 Kronor
XR
XR
1877
Jacob Bagges sedeltryckeri
100 Kronor
XR
XR
1894
Bradbury, Wilkingsson & Co
100 Kronor
XR
XR